Budowa na zgłoszenie bez pozwolenia – jakie obiekty obejmuje?

Budowa na zgłoszenie bez pozwolenia – jakie obiekty obejmuje?

Możliwość wzniesienia budynku bez ubiegania się o pozwolenie na budowę jest niewątpliwym udogodnieniem. Nic więc dziwnego, że coraz więcej Polaków korzysta z tej możliwości – okazuje się jednak, że nowe przepisy prawa budowlanego są często błędnie interpretowane. Postanowiliśmy w jasny i logiczny sposób wymienić, które obiekty budowlane możemy wznieść bez pozwolenia, a w wypadku których musimy się o nie ubiegać. Zapraszamy do lektury!

Nowelizacja prawa budowlanego

Ostatnia duża nowelizacja polskiego prawa budowlanego miała miejsce w styczniu 2022 roku. W myśl nowych przepisów każdy Polak bez ubiegania się o pozwolenie może wznieść dom o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 70 metrów kwadratowych. Domy tego rodzaju mogą być wznoszone na potrzeby rodziny – nie mogą być to obiekty przeznaczone do dalszej sprzedaży. Oznacza to więc, że na budowę osiedla domów o takiej powierzchni potrzebne jest pozwolenie. Uzyskania pozwolenia nie wymaga natomiast budowa, w której to przyszły właściciel domu jest inwestorem, a do budowy wynajął ekipę budowlaną. Upraszczając – deweloper jako inwestor, w dalszym ciągu musiałby uzyskać pozwolenie na budowę, a Pan Kowalski, który wznosi dom jednorodzinny na własne potrzeby, nie musi ubiegać się o takowe pozwolenie.

Czy możliwa jest budowa garażu wolnostojącego bez pozwolenia?

Była możliwa nawet przed 2022 rokiem – różnica jest jednak taka, że w myśl panujących przepisów garaż wolnostojący jest budynkiem gospodarczym. Budynki gospodarcze mogą być w Polsce wznoszone bez pozwolenia pod warunkiem, że ich powierzchnia użytkowa nie przekracza 35 metrów kwadratowych. W zakres budynków gospodarczych zaliczają się zarówno garaże blaszane drewnopodobne ze skośnym dachem i oknami, garaże murowane jak i tradycyjne blaszaki.

Na czym właściwie polega budowa budynku bez ubiegania się o pozwolenie na budowę?

Wzniesienie obiektu budowlanego bez pozwolenia na budowę nie oznacza, że takiej budowy nie musimy nigdzie zgłosić. O planie rozpoczęcia budowy należy poinformować jednostkę administracyjną właściwą dla działki, na której chcemy wznieść dany obiekt. Taka jednostka to na przykład starostwo lub urząd miasta. Informację tą należy złożyć maksymalnie na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem prac budowlanych. W tym czasie jednostka administracyjna może zgłosić sprzeciw dla rozpoczęcia prac, jeżeli dana budowa będzie niezgodna z planem zagospodarowania przestrzennego lub działka nie spełnia kryteriów pozwalających na rozpoczęcie budowy (jest na przykład działką rolną).